Wat doet de bond?

Doelstelling en ambitie

De bond streeft na om zoveel mogelijk scholen waar Kempo wordt beoefend in zich te verenigen, om zo de kennis over deze vechtkunst levend te houden. Door kennis onderling uit te wisselen trachten de aangesloten lidscholen hun kennis van het Kempo te vergroten en te borgen. Door centraal Dan graden te examineren wordt een hoog niveau van de bij de bond aangesloten meesters gewaarborgd.

De bond richt zich op een actieve promotie van het Kempo in Nederland om het aantal beoefenaars van deze magnifieke vechtkunst te vergroten en een stevige plaats te verwerven tussen meer bekende Oosterse gevechtskunsten zoals Judo en Karate.

Bondstraining

De Kempo Associatie Nederland wil het Kempo bij een breed publiek introduceren en de kwaliteit van het Kempo in Nederland hoog houden. De bond probeert dit te bereiken door het tussen Kempo scholen onderling uitwisselen van kennis tijdens bondstrainingen en wedstrijden.

Uitwisseling van kennis kan alleen plaatsvinden als men voor elkaar open staat en respect toont voor elkaars stijl en uitvoering.

Bondsexamens

Een belangrijke activiteit van de bond is het afnemen van examens voor dan-graden. De examencommissie bestaat uit een aantal leraren van verschillende lidscholen, naast de leraar van de school, waar de kandidaat traint.

Doordat andere leraren in de gelegenheid worden gesteld om de kandidaat te beoordelen, blijft de kwaliteit van de door de bond uitgereikte dan-graden gewaarborgd. Een kandidaat is geslaagd als alle commissieleden uniform zijn in hun besluit.

Opleidingen

De bond ondersteunt de opleiding van kader (bruine en zwarte banders) tot scheidsrechter en Leraar Martial Arts (LMA).

Evenementen

De bond streeft na om het Kempo in Nederland onder de aandacht van een groot publiek te brengen. De bond organiseert daarom evenementen die openstaan voor publiek, zoals het jaarlijkse Nederlands Kampioenschap (semi contact) Sparring en het Nederlands Kampioenschap Kata.

Vertegenwoordiging en ambassadeur

De Kempo Bond behartigt de belangen van de vier aangesloten lidbonden en de daarin verenigde kemposcholen door haar lidmaatschap van de Federatie Oosterse Gevechtskunsten (FOG), rijkserkend door NOC/NSF.Pagina bijgewerkt op: 29-02-2012 08:35:20