Nieuws

NK Traditional Kempo 2017

Hierbij de aanvullingen en aanpassingen op het wedstrijdreglement voor het NK Traditional Kempo 2017. Deze zijn voortgekomen uit de afgelopen scheidsrechteropleiding. Van alle sportschool-/dojohouders wordt verwacht dat ze deze regels/aanpassingen overbrengen op hun leerlingen. Het is ook zeer raadzaam om met deze regels te oefenen bij het draaien en beoordelen van kata/self defense.

Buitensporige ademhaling of Kiai: Het is opgevallen dat het aantal gevallen buitensporig duidelijke ademhaling alsmede verkeerd getimede ademhaling exponentieel toeneemt. Dit heeft onder andere te maken met de nadruk die er bij de wedstrijden op gelegd wordt. Zo wordt duidelijk (lees hoorbaar) ademhalen belangrijker dan juist ademhalen. Zorg ervoor dat de ademhaling en Kiai altijd ter ondersteuning is van de technieken die worden uitgevoerd. Probeer de Kiai ook niet excessief te gebruiken.Hier zal door de scheidsrechters ook nauwkeuriger op worden beoordeeld. Leeftijd aanvaller en verdediger bij Self Defense: Om situaties te voorkomen die te ver buiten de realiteit komen te vallen, is besloten de aanvaller en de verdediger bij self defense zoveel mogelijk in dezefde leeftijdscategorie vallen. Zorg ervoor dat als de verdediger in een van de (in de reglementen benoemde) leeftijdsgroepen valt dat de aanvaller ook uit deze leeftijdscategorie komt. De categorien zijn: cadetten (8-11), junioren (12-15), jeugd (16-19) en senioren (20+). Hapering bij synchroon kata: Als bij synchroon kata 1 van de 3 Kempoka een (gedeeltelijk) afwijkende kata loopt, wordt dat door de scheidsrechters aangegeven als een hapering en krijgt het team een half punt aftrek op het eindcijfer. Dit komt bovenop de puntenaftrek voor gebrek aan synchroniteit. Hapering zoals omschreven in de reglementen blijft natuurlijk ook bestaan en resulteert ook nog steeds in een half punt aftrek van het eindcijfer. Aangeven van haperingen: De scheidsrechters krijgen een gele kaart. Als er om de punten wordt gevraagd en de scheidsrechters houden hun scorekaart omhoog, houden ze bij een waargenomen hapering, in de andere hand de gele kaart omhoog. Dit gebeurt gelijkertijd. Voor een half punt aftrek op de score van de deelnemer, moet een meerderheid van de scheidsrechters hun gele kaart ophouden.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen/aanvullingen op de reglementen. Hierbij nog een paar wijzigingen op het reglement die minder impact hebben en een paar zaken waar rekening mee moet worden gehouden:

De organisatie behoudt het recht poules samen te voegen bij gebrek aan voldoende deelnemers. Dit kan betekenen dat afgeweken wordt van de poule indeling die wordt beschreven in het reglement; Een self defense team presenteert 4 scenario's. 2 ongewapende aanvallen en 2 gewapende aanvallen, in deze volgorde. Dit is geen wijziging of aanpassing, maar een reminder; Wapens bij kata(!) mogen scherp zijn. De organisatie neemt hierbij wel de veiligheid van de deelnemer en alle omstanders in acht! Van de dojo-/sportschoolhouder wordt hetzelfde verwacht. Alle wapens worden door de scheidsrechters geinspecteerd; Bij self defense moeten bij de slow motion uitvoering alle technieken raak zijn (dus ook technieken naar het hoofd) en alles slow motion worden uitgevoerd (dus ook vallen); Anders dan in het reglement omschreven, kan op het NK gestreden worden met een 1 scheidsrechter en 2 assistent scheidsrechters. In de reglementen staat 4 assistent scheidsrechters; Er is geen tijdslimiet. Niet voor kata onderdelen en niet voor self defense.

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd en wensen jullie een voorspoedige voorbereiding en veel succes op het NK. Verdere vragen en/of opmerkingen kunt u bij mij kwijt op het onderstaand email-adres. Deze zullen behandeld worden door de scheidsrechtercommissie en zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Chief of referees Traditional

Benoni Budding
benoni0413@hotmail.com
+31 (0)6 254 212 65Pagina bijgewerkt op: 18-01-2017 22:48:18